• Med anledning av COVID-19 vill vi uppmärksamma våra kunder på att vi arbetar enligt framtagen kontinuitetsplan. För senaste information om Softronics Kontinuitetsplan läs på https://www.softronic.se/ / With regards to COVID-19 we would like to draw our customers attention that we are working on an established Continuity Plan. For the latest information about Softronics Continuity Plan, please go to https://www.softronic.se/

Logga in